Školenie obsluhy stavebných strojov

Kurz strojníkov vybraných stavebných strojov a zariadení sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov,zdravotne spôsobilá. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný  EU preukaz na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).Rozsah preukazu si môže zvoliť každý podľa potreby. V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie,vykladacie stroje a hĺbidlá,rýpadlá. Preto odporúčame si vybrať skupiny 1B a 1C.

Kurz strojníkov vybraných stavebných strojov a zariadení

 • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy stavebných strojov
 • Oboznamovanie § 7 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia.

Podmienky k  prihláseniu sa na kurz

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
 • vodičský preukaz  B,C alebo T,

Skupiny vybraných stavebných strojov a zariadení

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce
 • 1 A – Dozéry
 • 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá
 • 1 C – Nakladacie a vykladacie stroje
 • 1 D – Frézy a ryhovače
 • 1 E – Skrapery
 • 1 F – Rúrové ukladače
 • 1 G – Valce
 1. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí
 • 2 A – Betonárne
 • 2 B – Autodomiešavače a automiešače
 • 2 C – Čerpadlá betónových zmesí
 1. Ostatné stroje a zariadenia
 • 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje
 • 3 B – Kompresory

Ďalej Vám ponúkame

 • získanie preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 • oboznamovanie ( školenie ) v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)