Cenník školení a kurzov

 

DRUH ŠKOLENIA / KURZUCENA ZA OSOBUZÍSKATETERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI (SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION)
Školenia zamestnancov z BOZP20 €Záznam1 x do 36 mesiacov
Opakované školenia zamestnancov z BOZP20 €Záznam1 x do 36 mesiacov
Vedúci zamestnanci z BOZP15 €Záznam1 x do 36 mesiacov
Zástupcovia zamestnancov z BOZP15 €Záznam1 x do 36 mesiacov
Školenie obsluhy krovinorezov a vyžínačov30 €Záznam1 x do 36 mesiacov
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou20 €Záznam1 x do 12 mesiacov
ŠKOLENIE OCHRANY PRED POŽIARMI 
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi15 €Záznam1 x do 24 mesiacov
Opakované školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi15 €Záznam1 x do 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z ochrany pred požiarmi15 €Záznam1 x do 24 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV (LICENCE FORKLIFT)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C90 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1105 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1125 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1, Odporúčame na Slovensko! AKCIA 165 € 145 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2, AKCIA 225 € 185 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G, Odporúčame do zahraničia! AKCIA 255 € 225 €EU preukaz
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh50 €EU preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy motorových vozíkov25 €Potvrdenie1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov40 €Potvrdenie1 x do 5 rokov
Duplikát EU preukazu, (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €EU preukaz
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV (OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES)
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória, napríklad 1C90 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie, napríklad 1B+1C170 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie, napríklad 1A+1B+1C Odporúčame! AKCIA 250 €  220 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie, napríklad 1A+1B+1C+2B, AKCIA 320 € 270 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií, napríklad 1A+1B+1C+1G+2B, AKCIA 380 € 320 €EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stavebného stroja, zariadenia80 €EU certifikát/Doklad
Obsluha paletizačných vidlíc na stavebnom stroji, Odporúčame!50 €EU certifikát/Doklad
Obsluha zdvíhacieho zariadenia na stavebnom stroji, Odporúčame!30 €Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) strojníkov stavebných strojov25 €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov40 €Záznam/Osvedčenie1 x do 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka)65 €Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov (Halových žeriavov)65 €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60 €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60 €Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60 €Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových ramenových nakladačov, nosičov55 €Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov25 €Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Preukaz/Doklad
KURZY OBSLUHY MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV
Kurz obsluhy mobilných žeriavov (autožeriavov), v cene sú zahrnuté všetky poplatky250 €Preukaz
Kurz obsluhy stavebných vežových žeriavov, v cene sú zahrnuté všetky poplatky250 €Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov50 €Osvedčenie1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu)100 €EU Certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu )50 €Preukaz
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN BEZ ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť na Slovensku65 €Doklad
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť v celej EU/Slovensko120 € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ)20 €Záznam1 x do 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTORICKÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m s ŠPZ 
Kurz obsluhy pracovných plošín s motorickým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m, s ŠPZ, v cene sú zahrnuté všetky poplatky250 €Preukaz
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pohyblivých pracovných plošín50 €Osvedčenie1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu)100 €EU Certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu )50 €Preukaz
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien60 €Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) viazača bremien25 €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien40 €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Preukaz
ZVÝHODNENÉ BALÍČKY ŠKOLENÍ
Základný kurz viazač bremien+nakladací žeriav (hydraulická ruka)125 €  110 €Preukaz/Doklad
Základný kurz viazač bremien+mostový žeriav (halový)125 €  110 €Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55 €Doklad
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55 € Doklad
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45 € Doklad
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a) 45 € Doklad
Bd1- Zdvíhacia rampa 45 € Doklad
Bd2- Zdvíhacia plošina 45 € Doklad
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie 45 € Doklad
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45 € Doklad
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30 € Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy zdvíhacích zariadení20 €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Duplikát dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Základný kurz lešenárov (na vybrané 3 druhy lešenia)100 €Preukaz
Opakované školenie lešenárov30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov50 €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
Každý ďalší druh lešenia20 €Preukaz
ŠKOLENIE PILČÍKOV NA OBSLUHU MOTOROVEJ PÍLI  
Základný kurz pilčíkov130 €Preukaz
Opakované školenie pilčíkov30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava pilčíkov50 €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné5 €
Prepravné náklady0,50 €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)