slider_bg_3slider
Predaj viazacích a závesných prostriedkov.
Dodanie do 48 hodín.


Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Ing.Jaroslav Mrosko JM SERVIS  vznikla v roku 1994. Sme oprávnená firma NÁRODNÝM INŠPEKTORÁTOM PRÁCE KOŠICE ktorá sa zaoberá poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revíziami zdvíhacích zariadení, odbornými školeniami. kurzami dodávateľským spôsobom a predajom viazacích a závesných prostriedkov. Naša firma vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení v oblasti BOZP a organizáciu kurzov a školení.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov.Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení udalostí. Samozrejmosťou je zastupovanie zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce.

Kto sú naši klienti?

Vďaka svojej profesionalite a kvalitnému prístupu si spoločnosť Ing.Jaroslav Mrosko JM SERVIS získala dôveru viacerých obchodných partnerov ktorí pôsobia v rôznych odvetviach hospodárstva (automobilová výroba, strojárska výroba, stavebný priemysel ,práca s chemickými látkami, a mnohé iné).

Našim obchodným partnerom ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby a odbornými školeniami a kurzami na vybrané profesie. V takomto prípade obchodný partner prenesie všetky povinnosti v spomínaných oblastiach ako i zodpovednosť za tieto činnosti formou outsourcingu na našu spoločnosť. Tým sa zbaví povinností a starostí a môže sa viac venovať ostatným činnostiam.

Zabezpečíme celý proces v spomínaných oblastiach, tak povediac na kľúč a podľa želania obchodného partnera.

Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach:

 • Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
 • Obsluha nízkozdvižných elektrických vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
 • Technické prehliadky vysokozdvižných motorových vozíkov,
 • Obsluha vybraných stavebných strojov ,preukaz je akceptovaný v celej Európskej únii,
 • Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení – žeriavnikov :
  • Mostové žeriavy
  • Konzolové žeriavy
  • Portálové žeriavy
  • Vežové žeriavy výložníkového typu ( možnosť získať Medzinárodný preukaz )
  • Mobilné žeriavy výložníkového typu ( možnosť získať Medzinárodný preukaz )
  • Ramenový nakladač ( Kontajnerový nakladač )
  • Nakladacie žeriavy ( Hydraulická ruka )
 • Viazačov bremien,
 • Obsluha pohyblivých pracovných plošín sk.Ab ( možnosť získať Medzinárodný preukaz )
 • Obsluha pohyblivých pracovných plošín – nožnicových plošín,prípojných plošín za vozidlo,
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov,
 • Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky,
 • Predaj viazacích a závesných prostriedkov (oceľové ľaná,reťaze,textilné zdvíhacie pásy,slučky)